0223_natur_03

223 : Neubau : 2020 : Massivhaus : Holzbau